Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Pedagoogile > Ohutu ja libeda sõidu koolitus õpetajale
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

Ohutu ja libeda sõidu koolitus õpetajale

Koolituse pikkus: 1 päev (9 tundi) või 2 päeva (18 tundi)
Grupi suurus 8-14 osalejat

Meie igapäevaelus hakkavad inimesed üha rohkem hindama enda ja oma lähedaste elu ja turvalisust. Liiklus tänavatel on üha intensiivsem, liikumine tööle ja töölt koju ning sõidukijuhtimine tööülesannete täitmisel võtab ikka järjest rohkem aega kogu meie tööpäevast ja on päevast-päeva riskantsem.Et igapäevaäpardused ja õnnetused meie töötajaid tööprotsessist ei eemaldaks, on hädavajalik neid kaitsta. Parim kaitse on vastavasisuline koolitus – ohutu sõidu koolituskursus.Kursus on mõeldud nii professionaalsele autojuhile kui end tänaval ebakindlalt tundvale värskele juhilubade omanikule.

Soomes läbiviidud analoogsete kahepäevaste kursuste tulemusena vähenes liiklusõnnetustes tekkinud kahju 65% ja liiklusõnnetuste arv 40%. (Soome Liikenneturva uurimus 1994.) Šveitsi ja Saksamaa kogemuste põhjal peavad sealsed firmajuhid väga oluliseks kauba kohaleviimise täpsust, mis tagab kauba väärtuse säilimise ning suurendab ettevõtte usaldusväärsust. Samas püütakse läbi liiklusalaste koolituste vähendada sõiduki remondi ja asendusauto kasutamisega seotud kulusid. Liiklusõnnetuste vähenemisega alanevad ka inimeste ravi- ja tervisekindlustuse kulud. Samuti viibivad töötajad vähem tööprotsessist eemal, mis omakorda tõstab ettevõtte tootlikkust ja konkurentsivõimet, mis väljendub paremates majandustulemustes.

OÜ Autosõit on Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi poolt tunnustatud alarmsõidukijuhtide koolitusasutus.
Kursus sisaldab alljärgnevaid teemasid:
Teooria
1. Sõiduki kaitslik juhtimisstiil
2. Sõiduvõtted
3. Sõidukile mõjuvad jõud
4. Kiiruse mõju reageerimis-, pidurdus- ja peatumisteekondadele. Kokkupõrke kiirus.
5. Sõiduki turvalisus
6. Eksam

Praktika
1. Rooli käsitlemine
2. Tagurdamine
3. Tegutsemine ekstreemolukordades
4. Reageerimis- pidurdus- ja peatumisteekonnad
5. Ümberpõiked takistustest pidurdusega ja ilma
6. Kurvis pidurdamine
7. Manööverdusharjutused
8. Pimedas liiklemine (ainult talveajal – suveajal käsitletakse teoorias)
9. Eksamisõit

Kursusest osavõtja peab omama juhiluba.
 

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles